کلیدواژه‌ها = الگوی جریان
تعداد مقالات: 6
5. مطالعه عددی تأثیر شعاع انحنا بر الگوی جریان پیرامون آبشکن سرسپری مستغرق

دوره 5، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 145-156

محمد واقفی؛ هادی زره پوش شیرازی؛ مریم اکبری


6. بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون تکیه‌گاه پل با حضور صفحه‌ی مستغرق متصل به آن

دوره 5، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 56-65

خیراله خادمی؛ محمود شفاعی بجستان؛ حسین خزیمه نژاد