کلیدواژه‌ها = شالیزار
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر مدیریت آبیاری در شالیزارهای مجهز به زهکشی زیرزمینی بر ارتفاع بوته، تعداد پنجه و عملکرد دانه برنج

دوره 7، شماره 3، بهار 1396، صفحه 107-119

مهدی صالحی هیکویی؛ عبداله درزی نفت چالی؛ علی شاهنظری؛ مهدی جعفری تلوکلایی


2. ارزیابی توسعه آب بندان ها برذخیره آب زیرزمینی و کاهش هزینه آبیاری برنج در استان مازندران

دوره 6، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 90-101

فرید اجلالی؛ احمد اصغری؛ عبداله درزی نفت چالی؛ مریم دهقانی


3. اهمیت مهندسی ارزش در پروژه‌‌های تجهیز و نوسازی اراضی شالی‌زاری؛ مطالعه موردی شهرستان آمل، استان مازندران

دوره 3، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-10

بابک مومنی؛ جمال عباس پلنگی؛ بابک اقدسی؛ کیانفر پیامنی؛ علیرضا سپهوند