کلیدواژه‌ها = پسته
طبقه بندی ویژگی‌های مهم کیفیت آب‌های آبیاری و بررسی تاثیر آن ها بر عملکرد پسته

دوره 10، شماره 2، دی 1398، صفحه 292-303

10.22125/iwe.2019.100760

علی زین الدینی؛ مهدی امیرپور؛ فاطمه ابراهیمی میمند؛ پیمان اسفندیارپور


بررسی ردپای اکولوژیک آب و شاخص‌های آب مجازی در محصولات پسته و خرما در استان کرمان

دوره 4، شماره 1، آذر 1392، صفحه 80-89

ابوالفضل غلامحسین پور جعفری نژاد؛ امین علیزاده؛ علی نشاط


تأثیر کیفیت آب آبیاری بر خصوصیات خاک و عملکردپسته در دشت رباط شهربابک

دوره 2، شماره 3، خرداد 1391، صفحه 36-45

مهری سجادی؛ علی زین الدینی؛ شهلا محمودی


بررسی تغییرات رطوبت و املاح در منطقه توسعه ریشه پسته با استفاده از مدل LEACHM

دوره 2، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 26-36

شکرالله اسماعیلی؛ مسعود پارسی نژاد