کلیدواژه‌ها = تنش آبی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی مدل Aquacrop در شبیه‌سازی عملکرد ذرت تحت تیمارهای کم‌آبیاری و کاربرد سطوح مختلف سوپر جاذب

دوره 8، شماره 3، بهار 1397، صفحه 166-184

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ اصلان اگدرنژاد؛ داود خدادادی دهکردی


2. بررسی اثر مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد انگور یاقوتی

دوره 7، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 108-121

محمدعلی شاهرخ نیا؛ محمدجواد کرمی


3. ارزیابی عملکرد کلزا به‌صورت تابعی از ارتفاع آب آبیاری و شوری در منطقه مشهد

دوره 5، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 32-52

وحید یزدانی؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ محمد کافی