کلیدواژه‌ها = سناریو
پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در دشت جیرفت و ارتباط آن با الگوی توسعه کشت محصولات باغی

دوره 11، شماره 4، تیر 1400، صفحه 175-194

10.22125/iwe.2021.133758

محسن عادلی ساردوئی؛ علی اسدی؛ خلیل کلانتری؛ علی اکبر براتی؛ حسن خسروی


بررسی تاثیر انتقال آب در تخصیص منابع آب سد چغاخور با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

دوره 9، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 65-79

10.22125/iwe.2019.87267

مصطفی کدخداحسینی؛ شایان شامحمدی؛ حامد نوذری؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


ارزیابی عملکرد شبکه‌های سد زاینده‌رود در دوره خشکسالی با استفاده از مدل WEAP

دوره 4، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 18-28

فائزه موحدیان عطار؛ حسین صمدی بروجنی