کلیدواژه‌ها = ماشین بردار پشتیبان
تعداد مقالات: 5
1. پیش بینی دبی جریان در مقاطع مرکب، مقایسه روش‌های داده محور و تجربی

دوره 9، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 24-38

10.22125/iwe.2019.90244

معین بهرام پور؛ غلامعباس بارانی؛ محمد ذونعمت کرمانی


4. مقایسه و ارزیابی مدل‌های شبکه عصبی بیزین، برنامه‌ریزی بیان ژن، ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون خطی در تخمین بده جریان؛ مطالعه موردی حوضه صوفی چای

دوره 5، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 65-85

رضا دهقانی؛ محمد علی قربانی؛ محمد تشنه لب؛ امیر ریخته گر غیاثی؛ اسماعیل اسدی