کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی
تعداد مقالات: 8
2. ارزیابی مدل AquaCrop در تخمین عملکرد برنج تحت کشت آبیاری تناوبی

دوره 11، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 305-320

10.22125/iwe.2020.114972

مسعود پورغلام آمیجی؛ عبدالمجید لیاقت؛ مجتبی خوش روش


5. مکان‌یابی برداشت مصالح رودخانه‌ای با استفاده از مدل HEC-RAS (مطالعه موردی: رودخانه قورچای استان گلستان)

دوره 9، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 76-88

ابوذر مرادی؛ مرتضی سیدیان؛ مهدی کاهه؛ علی حشمت پور


6. شبیه سازی و پیش بینی غلظت نیترات در آب زیرزمینی؛ مطالعه موردی خراسان جنوبی-آبخوان بیرجند

دوره 6، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 114-127

زهرا رحیم‌زاده کیوی؛ حمید کاردان مقدم؛ سید محمودرضا بهبهانی بهبهانی


7. ارزیابی عملکرد شبکه‌های سد زاینده‌رود در دوره خشکسالی با استفاده از مدل WEAP

دوره 4، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 18-28

فائزه موحدیان عطار؛ حسین صمدی بروجنی