کلیدواژه‌ها = مدل HadCM3
تعداد مقالات: 3
1. اثرات تغییر اقلیم بر رواناب با مدل هیدرولوژیکی IHACRES در برخی از حوزه‌های آبخیز استان اردبیل

دوره 10، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 181-192

نیر آقابیگی؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رئوف مصطفی زاده؛ محمد گلشن


2. اثرتغییر اقلیم بر مقدار و شدت باران در شمال ایران

دوره 10، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 193-208

شهلا توانگر؛ حمیدرضا مرادی؛ علیرضا مساح بوانی


3. تغییرات زمانی و مکانی بارش در ایران تحت تأثیر تغییراقلیم تا سال 2100

دوره 7، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 152-165

سید سعید موسوی؛ فاطمه کاراندیش؛ حسین طبری