کلیدواژه‌ها = شوری
مدل‌سازی زهکشی خشک برای بررسی حرکت آب و املاح در یک خاک لوم تحت کشت جو

دوره 9، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 166-179

10.22125/iwe.2019.87391

شهاب انصاری؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ بهروز مصطفی زاده فرد؛ محمد شایان‌نژاد؛ محمد‌رضا مصدقی


تاثیر شوری آب آبیاری بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت سیستم آبیاری قطره‌ای نواری (T-Tape)

دوره 6، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 102-113

مصطفی منجشیرینی؛ امیر سالاری؛ بهروز مصطفی زاده فرد؛ اسماعیل لندی


بررسی توزیع نمک تحت دو منبع نقطه‌ای و حبابی آبیاری قطره‌ای

دوره 5، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 54-68

ملیحه کرمی؛ معصومه فراستی


بررسی تغییرات رطوبت و املاح در منطقه توسعه ریشه پسته با استفاده از مدل LEACHM

دوره 2، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 26-36

شکرالله اسماعیلی؛ مسعود پارسی نژاد


بررسی امکان استفاده از آب دریای خزر برای آبیاری دو گونه شبدر و یونجه

دوره 2، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 47-57

ملیحه ظریف معظم؛ حمیدرضا مرادی