موضوعات = هیدرولوژی
تعیین پتانسیل سیل با استفاده از مدل‌های یادگیری ماشین CART، GLM و GAM (مطالعه موردی: حوضه کشکان)

دوره 12، شماره 4، تیر 1401، صفحه 84-105

10.22125/iwe.2022.150684

حسین یوسفی؛ حجت الله یونسی؛ داود داودی مقدم؛ آزاده ارشیا؛ زهرا شمسی


بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در خلیج میانی

دوره 12، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 63-80

10.22125/iwe.2022.146384

فاطمه زهرا اسدی؛ مهدی مفتاح هلقی؛ اسماعیل کردی؛ امیراحمد دهقانی


بررسی علل کاهش آبدهی رودخانه‌ها به دریاچه ارومیه (مطالعه موردی: رودخانه‏های جنوب و غرب دریاچه ارومیه)

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 52-70

10.22125/iwe.2021.142024

عبداله حسین پور؛ علی محمد آخوندعلی؛ محمدرضا شریفی؛ علی کلانتری اسکویی


تأثیر چینش پوشش درختی بر میزان ضریب پسا در مواجهه با امواج بلند

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 71-91

10.22125/iwe.2021.142025

گلناز میرزاخانی؛ الهام قنبری عدیوی؛ روح الله فتاحی