راهنماي تدوين مقاله


راهنماي تدوين مقاله براي مجله علمی پژوهشی مهندسی آبیاري و آب ايران,

دانلود فرمت

دانلود تعهد نامه

اخبار سایت

 • 1
 • 2
 • 3
 • فرآیند پذیرش مقاله

  مقاله پس از دریافت، توسط سردبیر و اعضاء محترم هیأت تحریریه نشریه  بررسی می‌شود. چنانچه از نظر محتوا و ساختار با ضوابط نشریه هم‌خوانی داشته باشد،

  جهت ارزیابی برای داوران محترم ارسال خواهد شد. پس از اتخاذ رأی داوران و تأیید مجدد هیأت تحریریه نتیجه نهایی به اطلاع نویسنده محترم می‌رسد.

   

 • اصول اخلاقی انتشار مقاله

  تکمیل فرم انحصار چاپ مقاله، نویسنده(گان) را متعهد مي‌نمايد كه مقاله پيشتر در جاي ديگري چاپ و يا به‌طور همزمان براي نشریه ديگري فرستاده نشده و تا دريافت پاسخ آخر از سوي سردبير نشریه نيز، ارسال نخواهد شد.
   مسئوليت مطالب بيان شده در مقاله بر عهده نویسنده(گان) است.

 • پایگاه های نمایه کننده

  (ISC) پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  

  (SID) مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاه

  (Magiran) بانک نشریات کشور
      
  پایگاه اینترنتی ایران ژورنال

سامانه ثبت مقاله

با ثبت نام در این بخش شما می توانید مقاله خود را بارکذاری و برای داوری ارسال نمایید و از مراحل کار با خبر شوید.

ورود به سامانه

پیگیری مقالات ارسالی