اخبار سایت

اهداف و چشم انداز نشریه
رشد جمعیت و متناسب با آن افزایش نیاز جامعه به گسترش فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی با توجه به عدم تکافوی منابع آبی تغذیه کننده به علت کمبود نزولات جوی به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی کشور، مستلزم شناخت منابع محدود موجود و همچنین استفاده بهینه از این ذخایر ارزشمند است. در واقع استفاده بهینه از منابع آبی یکی از عوامل مهم پیشرفت جوامع مختلف دنیا به حساب می‌آید. از طرفی پدیده خشکسالی و وقوع خشکسالی متوالی در دهه اخیر لزوم برنامه‌ریزی صحیح و همه جانبه جهت مقابله با مسئله کم‌آبی را افزایش می‌دهد. با صرفه‌جویی در مصرف آب و جلوگیری از هرز و هدر رفتن آن‌ها و نیز تامین منابع آب جدید و بیشتر با استفاده از روش‌های علمی حاصل از دستاوردهای تحقیقاتی اساتید و محققین می‌توان در جهت مدیریت صحیح آب که یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین مسائل روز دنیا محسوب می‌گردد، اقدام نمود. در همین راستا انجمن مهندسی آبیاری و آب با همت و تلاش تعدادی از اساتید مطرح موفق به اخذ مجوز انتشار فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب گردیده است. امیدوارم با همکاری و همیاری محققین و اندیشمندان و چاپ مقالات ارزنده و ارزشمند بتوانیم گامی هرچند کوچک در جهت انتقال یافته‌های تحقیقاتی، در این نشریه برداریم.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates