به نام خدا

فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران در راستای ارتقا دانش ملی اقدام به چاپ مقالات علمی و پژوهشی در زمینه هیدرولیک،

سازه های آبی، منابع آب، آبخیزداری، آبخوانداری، آب های زیرزمینی، آبیاری و ... می نماید.

لذا از کلیه اساتید و پژوهشگران محترمی که در این حوضه فعالیت دارند، دعوت می شود جهت ارسال مقالات خود به وب سایت مجله به آدرس www.waterjournal.ir مراجعه فرمایید.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates