دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 34، زمستان 1397 
6. بررسی تاثیر انتقال آب در تخصیص منابع آب سد چغاخور با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

صفحه 65-79

مصطفی کدخداحسینی؛ شایان شامحمدی؛ حامد نوذری؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


9. ارزیابی عملکرد مدلSDSM در بررسی اثر تغییر اقلیم بر بارش و دما

صفحه 108-120

مهراوه حصیرچیان؛ باقر ذهبیون؛ محمدرضا خزایی


13. مدل‌سازی زهکشی خشک برای بررسی حرکت آب و املاح در یک خاک لوم تحت کشت جو

صفحه 166-179

شهاب انصاری؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ بهروز مصطفی زاده فرد؛ محمد شایان‌نژاد؛ محمد‌رضا مصدقی


14. تاثیر میدان مغناطیسی و سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر دبی قطره‌چکان‌ها

صفحه 180-192

علی قدمی فیروزآبادی؛ مسعود پورغلام؛ ، مجتبی خوش روش