دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 34، زمستان 1397 
6. بررسی تاثیر انتقال آب در تخصیص منابع آب سد چغاخور با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

صفحه 65-79

10.22125/iwe.2019.87267

مصطفی کدخداحسینی؛ شایان شامحمدی؛ حامد نوذری؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


13. مدل‌سازی زهکشی خشک برای بررسی حرکت آب و املاح در یک خاک لوم تحت کشت جو

صفحه 166-179

10.22125/iwe.2019.87391

شهاب انصاری؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ بهروز مصطفی زاده فرد؛ محمد شایان‌نژاد؛ محمد‌رضا مصدقی