دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 39، بهار 1399، صفحه 1-287 
12. بررسی عوامل مبهم در تخصیص آب شبکه آبیاری سد سیستان

صفحه 159-174

احسان محمدی؛ معصومه دلبری؛ بهروز ابول‌پور؛ Peyman Afrasiab؛ ام البنی محمدرضاپور


14. بررسی کلیماتولوژی آهنگ تغییرات خط ساحلی خلیج میانکاله

صفحه 188-200

میثم عابدین پور؛ رضا نوروز ولاشدی؛ مجتبی خوش روش؛ مهدی مکاری؛ دانیال قربانی


20. بررسی و ارزیابی سیستم‌های آبیاری بارانی (کلاسیک ثابت و آبفشان غلتان) در برخی مزارع استان‌های اصفهان و همدان

صفحه 277-288

حمید رضا سالمی؛ سید معین الدین رضوانی؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ نیازعلی ابراهیمی پاک