نویسنده = صفر معروفی
بررسی فرایند جذب رنگ آزو بر روی ذرات جاذب پلیمری به عنوان یک جاذب جدید

دوره 14، شماره 2، دی 1402، صفحه 321-341

10.22125/iwe.2022.228079.1339

صفر معروفی؛ سید یعقوب کریمی؛ علی محمد زارع


استفاده از فونیزه به عنوان ماده‌ای جدید به منظور کاهش تبخیر از منابع آب

دوره 13، شماره 2، دی 1401، صفحه 231-246

10.22125/iwe.2022.162637

سید یعقوب کریمی؛ صفر معروفی؛ راضیه ابراهیمی؛ علی اکبر سبزی پرور


کاربرد تبدیل موجک در جداسازی جریان پایه چشمه‌های کارستی

دوره 11، شماره 2، دی 1399، صفحه 91-106

10.22125/iwe.2020.120723

اباذر سلگی؛ حیدر زارعی؛ صفر معروفی


آشکارسازی تغییر اقلیم در غرب ایران با توجه به تغییرات دما

دوره 2، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 10-25

فرشته قیامی شمامی؛ صفر معروفی؛ علی اکبر سبزی پرور؛ حمید زارع ابیانه؛ مجید حیدری


بررسی تأثیر باد بر توزیع مکانی برف‌انباشت در یکی از زیرحوضه‌های کارون (مطالعه موردی: زیرحوضه صمصامی)

دوره 1، شماره 1، آذر 1389، صفحه 31-44

صفر معروفی؛ حسین طبری؛ حمید زارع ایبانه؛ محمدرضا شریفی