نویسنده = محمود شفاعی بجستان
تعداد مقالات: 2
2. تخمین عمق آبشستگی در محل پایه‌های پل با استفاده ازمدل ریاضی FASTER

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 57-68

مریم شیخ‌الاسلامی؛ محمود شفاعی بجستان؛ سید محمود کاشفی‌پور