نویسنده = محمد ابراهیم بنی حبیب
تعداد مقالات: 6
1. مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره ویکور برای ارزیابی گزینه‌های مدیریت سیلاب

دوره 7، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 68-82

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ نسترن چیت ساز


3. تأثیر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی بر نفوذپذیری خاک در شرایط مزرعه‌ای

دوره 2، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 14-25

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ مهران ایران پور


5. بررسی آزمایشگاهی ضربه‌های دانه‌های رسوب بر حوضچه آرامش سدها

دوره 1، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 14-22

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ مهران ایران پور


6. تحلیل تخریب حوضچه آرامش سدهای انحرافی در اثر خوردگی ناشی از عبور سیلابهای واریزه ای

دوره 1، شماره 3، بهار 1390، صفحه 38-46

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ مهران ایران پور