نویسنده = حمید امیرنژاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر آلودگی آب در ایران

دوره 2، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 58-66

ایرج صالح؛ حلیمه جهانگرد؛ حامد رفیعی؛ حمید امیرنژاد