نویسنده = مهدیه طالب‌زاده
فرآیند آبشویی نمک‌ها در خاک‌های شور در طول ستون‌ای دست‌خورده خاک

دوره 2، شماره 4، شهریور 1391، صفحه 54-65

معصومه دلبری؛ مهدیه طالب‌زاده؛ هرمزد نقوی؛ احمد غلامعلی‌زاده آهنگر