نویسنده = منوچهر فتحی مقدم
تعداد مقالات: 6
1. مدل‌سازی عددی جریان گذرا در شبکه آبرسانی ویسکوالاستیک

دوره 9، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 61-75

سجاد کیانی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ احمد فتحی؛ علی حقیقی


2. مدلسازی عددی افت انرژی در تندآب با موانع مکعبی

دوره 8، شماره 3، بهار 1397، صفحه 24-34

مصطفی میرزایی جشنی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ احمد فتحی؛ اصغر اکبری


3. کنترل پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش با دیواره روزنه‌دار

دوره 7، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 26-36

سجاد کیانی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ رضا بهروزی راد؛ لیلا داودی


4. ارزیابی افت اصطکاک غیرماندگار در جریان گذرا

دوره 7، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-13

منوچهر فتحی مقدم؛ صادق حقیقی پور؛ سجاد کیانی


5. بررسی اثر پوشش گیاهی ساحلی بر میرایی نیروی مخرب امواج منفرد ناشکنا در سواحل شیبدار

دوره 7، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 62-75

مجتبی زارعی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ لیلا داودی


6. بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی تنش برشی بحرانی برای فرسایش سطحی بستر چسبنده

دوره 2، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 78-94

حسام فولادفر؛ منوچهر فتحی مقدم؛ محمود شفاعی بجستان