نویسنده = حمید زارع ابیانه
آشکارسازی نوسانات اقلیمی براساس آزمون آماری من-ویتنی (مطالعه موردی: شهرستان اهواز)

دوره 11، شماره 2، دی 1399، صفحه 120-130

10.22125/iwe.2020.120725

احمد خسرایی؛ حمید زارع ابیانه؛ مهدی , Mehdi؛ ژینو یهمنی


ارزیابی عملکرد مدیریت آب در شبکه آبیاری دشت قزوین

دوره 10، شماره 2، دی 1398، صفحه 76-88

10.22125/iwe.2019.100726

حمید زارع ابیانه؛ آرمان حیدری؛ پیمان دانشکار آراسته


تدوین منحنی‌های فرمان بهره‌برداری مخزن دو سد بوکان و مهاباد با الگوریتم PSO

دوره 8، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 85-102

حمید زارع ابیانه؛ بهاره عبداله زاده؛ سحر پلنگی


تعیین روابط هدایت الکتریکی عصاره اشباع (ECe) با برخی پارامترهای شوری خاک در مقایسه با روش جدید تعیین ECe

دوره 4، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 81-93

حمید زارع ابیانه؛ ، مهدی جوزی؛ علی افروزی؛ امین غریب زاده


آشکارسازی تغییر اقلیم در غرب ایران با توجه به تغییرات دما

دوره 2، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 10-25

فرشته قیامی شمامی؛ صفر معروفی؛ علی اکبر سبزی پرور؛ حمید زارع ابیانه؛ مجید حیدری


تحلیل روند تغییرات سالانه و فصلی دما، بارش و خشکسالی‌های استان همدان

دوره 1، شماره 3، خرداد 1390، صفحه 47-58

حمید زارع ابیانه؛ مریم بیات ورکشی؛ وحید یزدانی


بررسی تأثیر باد بر توزیع مکانی برف‌انباشت در یکی از زیرحوضه‌های کارون (مطالعه موردی: زیرحوضه صمصامی)

دوره 1، شماره 1، آذر 1389، صفحه 31-44

صفر معروفی؛ حسین طبری؛ حمید زارع ایبانه؛ محمدرضا شریفی