نویسنده = جواد بهمنش
بررسی روش‌های تعیین ضریب چولگی منطقه‌ای حداکثر دبی لحظه‌ای در استان آذربایجان شرقی

دوره 12، شماره 4، تیر 1401، صفحه 451-469

10.22125/iwe.2022.150763

جواد بهمنش؛ حسن رضاییان؛ شادیه حیدری تاشه کبود؛ میلاد ابراهیمی


بررسی نوسانات تراز آب زیرزمینی با روش محاسبات نرم (مطالعه موردی: دشت‌های ارومیه و میاندوآب)

دوره 12، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 200-219

10.22125/iwe.2022.146399

فرناز محمدی؛ میر علی محمدی؛ جواد بهمنش؛ سعید جلیلی


ارزیابی توابع انتقالی در برآورد رطوبت اشباع خاک‌های آهکی

دوره 3، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 71-82

الناز رضائی آباجلو؛ جواد بهمنش؛ بایرامعلی محمد نژاد؛ کامران زینال زاده؛ بهنام حبیب‌زاده آذر