نویسنده = کریم سلیمانی
ارزیابی روش سریع آب‌گرفتگی شهری مبتنی بر عوارض زمین: عمق، سطح و حجم آب‌گرفتگی

دوره 12، شماره 4، تیر 1401، صفحه 433-450

10.22125/iwe.2022.150762

ابراهیم یوسفی مبرهن؛ کریم سلیمانی؛ قربان وهاب زاده


بررسی تغییرات فصلی عناصر سنگین رواناب در حوزه آبخیز شهری بجنورد

دوره 12، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 405-418

10.22125/iwe.2022.146417

حسن ایزانلو؛ کریم سلیمانی؛ کاکا شاهدی


بررسی احداث آب‌شیرین‌کن‌ مبتنی برتوان محیطی در سواحل جنوبی خزر

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 430-448

10.22125/iwe.2021.142423

سیده معصومه بنی هاشمی؛ کریم سلیمانی؛ داریوش یوسفی کبریا


پهنه بندی خشکسالی‌های اقلیمی و بزرگی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI و روش زمین آمار کریجینگ(مطالعه موردی: استان کرمان)

دوره 10، شماره 2، دی 1398، صفحه 205-228

10.22125/iwe.2019.100753

پیمان معدنچی؛ کاکا شاهدی؛ محمود حبیب نژاد؛ کریم سلیمانی؛ احمد فاتحی مرج


امکان سنجی کاهش شوری آب توسط جاذب های زیستی پوسته برنج و صدف

دوره 7، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 93-106

فاطمه شکریان؛ کریم سلیمانی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ پوریا بی پروا


شبیه‌سازی رگبار- آب‌گرفتگی مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی در حوضه شهری دامغان

دوره 7، شماره 1، آذر 1395، صفحه 26-39

ابراهیم یوسفی مبرهن؛ کریم سلیمانی؛ قربان وهاب زاده


تعیین و ارزیابی تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از داده‏های سنجش از دور؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز تمر، گلستان

دوره 4، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 89-102

میرحسن میریعقوب‏زاده؛ کریم سلیمانی؛ محمود حبیب نژادروشن؛ کاکا شاهدی؛ کریم عباسپور؛ سمیرا اخوان


بررسی میزان کارایی مدل SDSM در شبیه‌سازی شاخص‌های دمایی در مناطق خشک و نیمه‌خشک

دوره 4، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 1-17

علی‌جان آبکار؛ محمود حبیب نژادروشن؛ کریم سلیمانی؛ هرمزد نقوی