نویسنده = صمد امامقلی زاده
پیش بینی کوتاه مدت جریان با استفاده از رویکرد ادغام تصاویر ماهواره‌ای و مدل هوش مصنوعی توسعه یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22125/iwe.2023.392196.1713

سیدرضا اسمعیل زاده؛ صمد امامقلی زاده؛ بهناز بیگدلی


ارزیابی شبکه زهکشی شهری با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی: شهر شاهرود)

دوره 14، شماره 2، دی 1402، صفحه 146-163

10.22125/iwe.2023.357737.1666

محمدعلی رحیمی؛ صمد امامقلی زاده؛ غلامحسین کرمی؛ مهدی دلقندی؛ زهرا گنجی نوروزی


بررسی گسترش جبهه‌رطوبتی خاک از منبع نقطه‌ای در خاک‌های مطبق افقی و عمودی

دوره 13، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 180-195

10.22125/iwe.2023.168174

ناصر رمضانیان عزیزی؛ عسکری تشکری؛ عیسی معروف‌پور؛ صمد امامقلی زاده


موقعیت بهینه پرده آب بند و کف بند در کاهش فاکتورهای نشت در پی سدهای انحرافی

دوره 10، شماره 4، تیر 1399، صفحه 127-143

10.22125/iwe.2020.110074

سید مصطفی اشرفی؛ خلیل اژدری؛ سید حسین حسینی؛ صمد امامقلی زاده


برآورد دبی انتقال رسوب رودخانه با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS

دوره 4، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 12-23

آزاده جباری؛ احمد حسینی؛ حقی آبی حقی آبی؛ صمد امامقلی زاده؛ عبدالکریم بهنیا