نویسنده = معصومه فراستی
استفاده از بیوفیلترها درارتقاء کیفیت منابع آب در سطح حوضه آبریز گرگانرود

دوره 13، ویژه نامه تابستان 1402، شهریور 1402، صفحه 388-402

10.22125/iwe.2022.353102.1656

معصومه فراستی؛ محمود کلته؛ امیر سلطانی محمدی؛ ابوالحسن فتح آبادی


بررسی کارایی مدل‌های ترکیبی در بهبود مدل‌سازی تبخیر از تشتک کلاس A

دوره 11، شماره 4، تیر 1400، صفحه 276-294

10.22125/iwe.2021.133763

معصومه فراستی؛ ابوالحسن فتح آبادی؛ حامد روحانی


بررسی کاربرد نانو ساختار برگ کنوکارپوس در حذف نیترات از محلول های آبی

دوره 10، شماره 1، آبان 1398، صفحه 166-179

10.22125/iwe.2019.95882

مرجان امینی نژاد؛ علی ماروسی؛ سعید برومند نسب؛ هادی معاضد؛ معصومه فراستی


بررسی تأثیر غلظت جریان ورودی به ستون بستر ثابت بر روی حذف کادمیم توسط جاذب کنوکارپوس

دوره 9، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 182-194

10.22125/iwe.2019.88684

پژمان پورمحمدی؛ معصومه فراستی؛ بهنام فرهادی؛ مقداد پیر صاحب


بررسی اثر دبی بر الگوی خیس‌شده تحت آبیاری قطره‌ای سطحی و شبیه‌سازی با مدل HYDRUS-2D

دوره 8، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 132-144

زینب حیدری؛ معصومه فراستی؛ رسول قبادیان


حذف کادمیم از محلول آبی توسط نانوساختار پوشال نیشکر

دوره 8، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 210-223

سهیلا فرزی؛ معصومه فراستی؛ بهمن فرهادی بانسوله؛ مقداد پیر صاحب


بررسی انتشارپذیری نیترات در خاک ماسه‌ای و شبیه‌سازی آن با هایدروس دوبعدی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 12-24

مرتضی سیدیان؛ معصومه فراستی؛ علی حشمت پور؛ اکبر رسولی


بررسی توزیع نمک تحت دو منبع نقطه‌ای و حبابی آبیاری قطره‌ای

دوره 5، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 54-68

ملیحه کرمی؛ معصومه فراستی