نویسنده = علی شاهنظری
تخمین رطوبت، نرخ نیترات‌زایی و هیدرولیز اوره در خاک با به کارگیری روش‌های هوشمند ترکیبی-موجک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22125/iwe.2023.410046.1739

علی شاهنظری؛ سروین زمان زاد قویدل


بررسی تأثیر روش‌های کم‌آبیاری بر شاخص‌ بهره‌وری آب و برخی صفات زراعی گیاه برنج (رقم بینام)

دوره 13، شماره 4، تیر 1402، صفحه 115-132

10.22125/iwe.2023.173249

رضا فیروزپور؛ علی شاهنظری؛ مصطفی یوسفیان؛ علی اکبرزاده


مقایسه نیاز آبی و ضریب گیاهی کشت‌های اول و دوم برنج رقم طارم هاشمی (منطقه خزر آباد)

دوره 9، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 159-167

10.22125/iwe.2019.88680

مریم بابایی؛ محمود مشعل؛ علی شاهنظری؛ بهزاد آزادگان


بررسی توانایی حذف نیترات از محلول آبی به وسیله جاذب‌های گیاهی در شرایط آزمایشگاهی

دوره 8، شماره 1، مهر 1396، صفحه 191-200

سید اشکان هاشمی؛ علی شاهنظری؛ فردین صادق زاده؛ کاوه خانلری


تعیین سطح مورد نیاز استحصال آب باران برای آبیاری تکمیلی گندم و جو ؛ مطالعه موردی استان مازندران-ریگ چشمه

دوره 7، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 54-64

شقایق امام دوست؛ علی شاهنظری؛ کیقباد رستمی ریگچشمه


مطالعه آزمایشگاهی و عددی تأثیر نانورس بر کاهش تلفات نشت آب از آببندان

دوره 6، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 62-75

مرضیه بهاری؛ علیرضا عمادی؛ علی شاهنظری


مقایسه عملکرد پوشش‌های معدنی و مصنوعی در زهکشی زیرزمینی اراضی شالیزاری

دوره 5، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 138-150

مهدی جعفری تلوکلایی؛ علی شاهنظری؛ عبداله درزی نفت چالی