نویسنده = کوروش قادری
مدل ریاضی محاسبه نرخ فرسایش دیواره رودخانه مطالعه موردی: رودخانه زاینده‌رود

دوره 10، شماره 4، تیر 1399، صفحه 115-126

10.22125/iwe.2020.110073

سمیرا رضاپوریان قهفرخی؛ محمد مهدی احمدی؛ کوروش قادری


بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع آب با تقاضای فازی در شرایط شکست یکی از لوله‌های شبکه

دوره 10، شماره 3، فروردین 1399، صفحه 113-126

10.22125/iwe.2020.107096

سمیرا گوهری؛ مجید رحیم پور؛ کوروش قادری؛ محمد مهدی احمدی


مدیریت کیفی آب مخزن سد بافت از طریق آبگیری انتخابی از محل خروجی های سد با استفاده از مدل CE-QUAL-W2

دوره 8، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 237-251

سپیده بیرامی پور؛ کوروش قادری؛ هادی حق جو؛ مجید رحیم پور