نویسنده = ام البنی محمدرضاپور
بررسی عوامل مبهم در تخصیص آب شبکه آبیاری سد سیستان

دوره 10، شماره 3، فروردین 1399، صفحه 159-174

10.22125/iwe.2020.107099

احسان محمدی؛ معصومه دلبری؛ بهروز ابول‌پور؛ Peyman Afrasiab؛ ام البنی محمدرضاپور


بررسی خشکسالی درنیمه جنوبی استان گلستان با استفاده از روش تجزیه به عامل‌ها و GIS

دوره 9، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 125-142

10.22125/iwe.2019.88677

ام البنی محمدرضاپور؛ میثم امیری؛ محبوبه ابراهیمی؛ امین امینی راکان


بررسی و ارزیابی تغییرات مکانی متغیر‌های کیفی آب زیرزمینی جنوب دشت قروه و دهگلان با استفاده از روش‌های زمین آمار

دوره 9، شماره 1، آذر 1397، صفحه 167-182

10.22125/iwe.2018.93441

عرفان بهرامی؛ ام البنی محمدرضاپور؛ مریم صفوی گردینی؛ مرتضی محمدی صدیق؛ میثم سالاری جزی


ارزیابی تأثیر تغییرات اقلیم بر تخصیص آب کشاورزی در سطح حوضه قره سو با مدل WEAP

دوره 6، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 143-155

مهسا مالمیر؛ ام البنی محمدرضاپور؛ سلمان شریف آذری


به کارگیری الگوریتم کرم شبتاب در بهینه‌سازی بهره‌برداری از سد درودزن

دوره 6، شماره 1، آذر 1394، صفحه 33-45

محمد جواد زینلی؛ ام البنی محمدرضاپور؛ فرید فروغی