نویسنده = عبدالرسول زارعی
ارزیابی تأثیرات تغییرات اقلیم و خشکسالی بر شاخص فقر آب در دشت فسا

دوره 11، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 289-304

10.22125/iwe.2021.128206

نبی اله یزدی؛ سید نعمت اله موسوی؛ عبدالرسول شیروانیان؛ عبدالرسول زارعی


پیش بینی و بررسی متوسط دمای ماهانه با استفاده ازمدل‌های سری زمانی

دوره 7، شماره 1، آذر 1395، صفحه 142-151

عبدالرسول زارعی؛ محمدمهدی مقیمی


بررسی تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت فسا- فارس( سال های 1387 الی 1392 )

دوره 6، شماره 4، شهریور 1395، صفحه 103-11

عبدالرسول زارعی؛ مهدی بهرامی


تحلیل شدت- مدت- فراوانی خشکسالی و روند تغییر بارش در شیراز

دوره 6، شماره 1، آذر 1394، صفحه 59-74

مهدی بهرامی؛ محمد توکل صدر آبادی؛ عبدالرسول زارعی