نویسنده = حامد نوذری
بررسی توزیع رطوبت با روش جدیدی از آبیاری با سفال (بخارآب- سفال)

دوره 12، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 137-148

10.22125/iwe.2022.146395

سید یعقوب کریمی؛ حامد نوذری؛ علیرضا مهربانی بشار؛ مهران سپیددست؛ فردوس رحیمی؛ ژینو بهمنی؛ زهرا سلیمی؛ آیگین امیدی


بررسی تاثیر انتقال آب در تخصیص منابع آب سد چغاخور با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

دوره 9، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 65-79

10.22125/iwe.2019.87267

مصطفی کدخداحسینی؛ شایان شامحمدی؛ حامد نوذری؛ رسول میرعباسی نجف آبادی