نویسنده = سعید برومند نسب
تعیین شاخص تنش آبی گیاه نیشکر در دو روش آبیاری سطحی و آبیاری قطره ای زیر سطحی

دوره 14، شماره 2، دی 1402، صفحه 131-143

10.22125/iwe.2023.351906.1651

محسن اکبری چمنی؛ امیر سلطانی محمدی؛ سعید برومند نسب؛ علی شینی دشتگل


بررسی اثر مقادیر آبیاری و سوپر جاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد آلوئه‌ورا در شهرستان امیدیه

دوره 14، شماره 1، مهر 1402، صفحه 183-199

10.22125/iwe.2022.361323.1671

حسین حمیدی؛ سعید برومند نسب؛ عبدعلی ناصری؛ محمد الباجی؛ موسی مسکرباشی