نویسنده = کاکا شاهدی
ارزیابی اثرات خشکسالی هواشناسی بر تراز آب زیرزمینی حوزه آبخیز هراز در استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

10.22125/iwe.2023.153602.1003

آرش آغچه کندی؛ کریم سلیمانی؛ کاکا شاهدی؛ محمود حبیب نژاد روشن


پتانسیل تولید سیلاب و تعیین مناطق مولد سیل با استفاده از نرم افزار ArcGIS و مدل ModClark در حوضه تالار

دوره 12، شماره 4، تیر 1401، صفحه 470-486

10.22125/iwe.2022.150764

سید محسن معنوی؛ کاکا شاهدی؛ محمود حبیب نژاد؛ باقر قرمزچشمه


پهنه بندی خشکسالی‌های اقلیمی و بزرگی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI و روش زمین آمار کریجینگ(مطالعه موردی: استان کرمان)

دوره 10، شماره 2، دی 1398، صفحه 205-228

10.22125/iwe.2019.100753

پیمان معدنچی؛ کاکا شاهدی؛ محمود حبیب نژاد؛ کریم سلیمانی؛ احمد فاتحی مرج


ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رواناب حوزه آبخیز بابلرود با استفاده از مدل IHACRES

دوره 7، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 159-172

هادی رزاقیان؛ کاکا شاهدی؛ محمود حبیب نژادروشن


تعیین و ارزیابی تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از داده‏های سنجش از دور؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز تمر، گلستان

دوره 4، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 89-102

میرحسن میریعقوب‏زاده؛ کریم سلیمانی؛ محمود حبیب نژادروشن؛ کاکا شاهدی؛ کریم عباسپور؛ سمیرا اخوان


مقایسه برخی روش‌های تعیین الگوی توزیع زمانی بارش جهت برآورد سیلاب‌های شهری؛ مطالعه موردی بابلسر

دوره 4، شماره 1، آذر 1392، صفحه 102-112

ولی‌الله کریمی؛ کریم سلیمانی؛ محمود حبیب نژادروشن؛ کاکا شاهدی


ارزش‌گذاری آب‌های زیرزمینی با رویکرد کیفیت؛ مطالعه موردی انار کاران شهرستان میبد

دوره 3، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 11-18

محمدرضا زارع مهرجردی؛ عباس رضائی؛ مریم ضیاءآبادی؛ عطالله کاویان؛ کاکا شاهدی


شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب در حوزه‌های با آمار کم با استفاده از مدل wms (مطالعه موردی؛ حوزه آبخیز چالوس)

دوره 3، شماره 1، آذر 1391، صفحه 12-25

محمدعلی اسحق تیموری؛ محمود حبیب نژاد؛ عطالله کاویان؛ کاکا شاهدی