نویسنده = رئوف مصطفی زاده
ارزیابی کارایی و واسنجی مدل BILAN در برآورد رواناب ماهانه جریان در تعدادی از رودخانه‌های دارای آمار استان اردبیل

دوره 13، ویژه نامه تابستان 1402، شهریور 1402، صفحه 95-110

10.22125/iwe.2022.323132.1588

حمیده درجزی؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رئوف مصطفی زاده؛ زینب حزباوی؛ محمد گلشن


تغییر مولفه‌های هیدروگراف سیلاب در اثر تغییرات بلندمدت کاربری اراضی در حوضه آبخیز ننه‌کران اردبیل

دوره 13، شماره 4، تیر 1402، صفحه 443-461

10.22125/iwe.2023.173366

فریبا اسفندیاری‌ درآبادی؛ زینب پورگنجی؛ رئوف مصطفی زاده؛ مریم آقائی


مدل‌سازی میزان رسوبات معلق در حوزه‌های آبخیز استان اردبیل با استفاده از تحلیل مؤلفه‌های اصلی و رگرسیون چندگانه

دوره 13، شماره 2، دی 1401، صفحه 143-162

10.22125/iwe.2022.162629

فریبا اسفندیاری؛ رئوف مصطفی زاده؛ بهروز نظافت تکله؛ امیر حسام پاسبان


تحلیل شاخص‌های کمبود آب و شبکه حکمرانی آب در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ایران

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 394-413

10.22125/iwe.2021.142420

سید سعید نبوی؛ رئوف مصطفی زاده؛ رقیه آسیابی‌هیر


برآورد منحنی‌های فروکش اصلی (MRC) جریان رودخانه‌ای در ایستگاه‌های هیدرومتری استان اردبیل

دوره 11، شماره 4، تیر 1400، صفحه 53-68

10.22125/iwe.2021.133681

ناهیده پرچمی؛ رئوف مصطفی زاده؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رسول ایمانی


اثرات تغییر اقلیم بر رواناب با مدل هیدرولوژیکی IHACRES در برخی از حوزه‌های آبخیز استان اردبیل

دوره 10، شماره 2، دی 1398، صفحه 178-189

10.22125/iwe.2019.100750

نیر آقابیگی؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رئوف مصطفی زاده؛ محمد گلشن


تعیین حجم آب قابل برداشت ماهانه از رودخانه زهره به منظور تأمین آب شرب شهرستان هندیجان

دوره 8، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 107-120

سید سعید نبوی؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ رقیه آسیابی‌هیر؛ زینب حزباوی


تعیین سهم مشارکت مؤلفه‌های هیدروگراف در جریان رودخانه‌ای برخی از ایستگاه‌های هیدرومتری استان اردبیل

دوره 8، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 56-71

ابراهیم عسگری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ اباذر اسمعلی‌عوری