نویسنده = هادی ثانی خانی
تحلیل دومتغیره شدت و مدت خشکسالی در ایستگاه های سنندج و سقز

دوره 11، شماره 2، دی 1399، صفحه 131-146

10.22125/iwe.2020.120726

نشاط جهان نمایی؛ پیام خسروی نیا؛ هادی ثانی خانی؛ رسول میرعباسی


پیش‌بینی جریان ورودی به مخزن سد کمال صالح با استفاده از محاسبات نرم

دوره 6، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 48-61

نازنین شاه کرمی؛ هادی ثانی خانی؛ مجتبی مرادی


مدل‌سازی دما و بارش تبریز با بکارگیری توابع مفصل

دوره 5، شماره 1، آذر 1393، صفحه 123-133

هادی ثانی خانی؛ رسول میرعباسی نجف‌آبادی؛ یعقوب دین‌پژوه دین‌پژوه


تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 2، شماره 1، آذر 1390، صفحه 52-61

حامد کیافر؛ علی اشرف صدرالدینی؛ امیر حسین ناظمی؛ هادی ثانی خانی


تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 1، شماره 1، آذر 1389، صفحه 52-61

حامد کیافر؛ علی اشرف صدرالدینی؛ امیرحسین ناظمی؛ هادی ثانی خانی