نویسنده = ارش تافته
استفاده از مدل Hydrus 2D در ارائه برنامه مناسب آبیاری باغات و شبیه سازی شوری خاک (مطالعه موردی باغات پسته سمنان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22125/iwe.2024.446730.1795

آرش تافته؛ محمدرضا امداد


اثر مدیریت‌های مختلف آب و تأمین کود نیتروژن بر دقت و کارایی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد و کارایی مصرف آب گوجه‌فرنگی

دوره 12، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 121-136

10.22125/iwe.2022.146391

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ اصلان اگدرنژاد؛ آرش تافته؛ محمد علی انصاری


تعیین ضرایب تبخیر- تعرق ماهانه گندم زمستانه با استفاده از روشهای مختلف تخمین تبخیر- تعرق و تشت تبخیر در دشت قزوین

دوره 8، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 107-121

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ ارش تافته؛ اصلان اگدرنژاد؛ ، صفورا اسدی کپورچال