نویسنده = علی سردارشهرکی
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد الگوریتم فرا ابتکاری رقابت استعماری (ICA) در تخصیص بهینه ی آب مخزن سد گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1398

10.22125/iwe.2019.170761.1062

سمیرا کرد؛ سید مهدی حسینی؛ علی سردارشهرکی


2. کاربرد الگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری (ICA) در تخصیص بهینه‌ی آب مخزن سد گلستان

دوره 11، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 76-90

10.22125/iwe.2020.120722

سمیرا کرد؛ سید مهدی حسینی؛ علی سردارشهرکی


3. بررسی اثر تغییرات اقلیمی بر مصرف آب کشاورزی و ذخایر منابع آب ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 108-120

10.22125/iwe.2019.95878

سروش کیانی قلعه سرد؛ جواد شهرکی؛ احمد اکبری؛ علی سردارشهرکی