کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
ارزیابی شاخص خشکسالی هواشناسی و سناریو تغییر اقلیم بر میزان جریان و حجم مخزن سد کرج

دوره 13، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 320-339

10.22125/iwe.2023.169896

محمد صادقی نصیرآبادی؛ امیر خسروجردی؛ سیدحبیب موسوی جهرمی؛ مهدی سرایی تبریزی


ارزیابی مدل‌‌های داده محور مبتنی بر ریزمقیاس نمایی مقادیر دمای روزانه

دوره 12، شماره 4، تیر 1401، صفحه 274-291

10.22125/iwe.2022.150747

حسین خزیمه نژاد؛ مریم صفوی گردینی؛ مهدی امیرآبادی زاده؛ محمد ناظری تهرودی


روند تغییرپذیری شاخص‌های حدی بارش در حوزه آبریز بختگان با استفاده از داده‌های AgMERRA و داده‌های ایستگاهی

دوره 12، شماره 1، مهر 1400، صفحه 364-381

10.22125/iwe.2021.138351

لیلا جوکار؛ فاطمه پناهی؛ سید جواد ساداتی‌نژاد؛ علیرضا شکیبا


بررسی پارامترهای دما و بارش تحت تأثیر تغییر اقلیم( مطالعه موردی: دشت بیرجند)

دوره 11، شماره 1، مهر 1399، صفحه 200-210

10.22125/iwe.2020.114963

امیر خیاط؛ مهدی امیرآبادی زاده؛ محسن پوررضا بیلندی؛ حسین خزیمه نژاد


اثرتغییر اقلیم بر مقدار و شدت باران در شمال ایران

دوره 10، شماره 2، دی 1398، صفحه 190-204

10.22125/iwe.2019.100751

شهلا توانگر؛ حمیدرضا مرادی؛ علیرضا مساح بوانی


بررسی اثر تغییرات اقلیمی بر مصرف آب کشاورزی و ذخایر منابع آب ایران

دوره 10، شماره 1، آبان 1398، صفحه 108-120

10.22125/iwe.2019.95878

سروش کیانی قلعه سرد؛ جواد شهرکی؛ احمد اکبری؛ علی سردارشهرکی


ارزیابی عملکرد مدلSDSM در بررسی اثر تغییر اقلیم بر بارش و دما

دوره 9، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 108-120

10.22125/iwe.2019.87385

مهراوه حصیرچیان؛ باقر ذهبیون؛ محمدرضا خزایی


ارزیابی تأثیر تغییرات اقلیم بر تخصیص آب کشاورزی در سطح حوضه قره سو با مدل WEAP

دوره 6، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 143-155

مهسا مالمیر؛ ام البنی محمدرضاپور؛ سلمان شریف آذری