کلیدواژه‌ها = عملکرد محصول
ارزیابی بهره‌وری آب فیزیکی و اقتصادی محصولات زراعی در دشت مغان و تحلیل رابطه بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب

دوره 11، شماره 2، دی 1399، صفحه 166-179

10.22125/iwe.2020.120729

محمد نوید فرح‌زا؛ بیژن نظری؛ محمد رضا اکبری؛ مهکامه سادات نائینی؛ عبدالمجید لیاقت


اثرات متقابل نیتروژن و آب آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب و نیتروژن در گوجه‌فرنگی در استان بوشهر

دوره 9، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 168-181

10.22125/iwe.2019.88682

مختار زلفی باوریانی؛ ناصر رشیدی؛ مهرداد نوروزی؛ پرویز بیات