کلیدواژه‌ها = منابع آب
تعداد مقالات: 5
2. بررسی اثر تغییرات اقلیمی بر مصرف آب کشاورزی و ذخایر منابع آب ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 108-120

10.22125/iwe.2019.95878

سروش کیانی قلعه سرد؛ جواد شهرکی؛ احمد اکبری؛ علی سردارشهرکی


4. برآورد مبادله آب مجازی محصولات عمده زراعی (مطالعه موردی استان همدان)

دوره 9، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 102-111

سید محسن سیدان؛ علی قدمی فیروزآبادی