کلیدواژه‌ها = سد زیرزمینی
بررسی خصوصیات ساختگاه سد زیرزمینی رمشک با تاکید بر نقش گسل‌ها در محور انتخابی

دوره 11، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 179-203

10.22125/iwe.2021.128200

ایمان آقاملایی؛ محمد رضا امینی زاده؛ شهرام شفیعی بافتی


متدولوژی پایش سد های زیر زمینی (مطالعه موردی پایش سد زیرزمینی راور کرمان)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 43-57

محمد رضا امینی زاده بزنجانی؛ غلامرضا لشکری پور؛ محمد غفوری