کلیدواژه‌ها = مدل LARS-WG
اثرات تغییر اقلیم بر رواناب با مدل هیدرولوژیکی IHACRES در برخی از حوزه‌های آبخیز استان اردبیل

دوره 10، شماره 2، دی 1398، صفحه 178-189

10.22125/iwe.2019.100750

نیر آقابیگی؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رئوف مصطفی زاده؛ محمد گلشن


شبیه‌سازی تأثیر تغییر اقلیم بر عملکرد محصول سیب‌زمینی با استفاده از مدل رشد گیاهی AquaCrop

دوره 9، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 143-158

10.22125/iwe.2019.88679

زهره ایزدی؛ علی حیدر نصرالهی؛ بیژن حقیقتی بروجنی


تغییرات زمانی و مکانی بارش در ایران تحت تأثیر تغییراقلیم تا سال 2100

دوره 7، شماره 1، آذر 1395، صفحه 152-165

سید سعید موسوی؛ فاطمه کاراندیش؛ حسین طبری