کلیدواژه‌ها = منحنی سنجه رسوب
کاربرد الگوریتم درختی M5 در برآورد رسوب معلق رودخانه‏ها

دوره 6، شماره 4، شهریور 1395، صفحه 16-28

سیده حدیث شاهرخی؛ جواد ظهیری؛ احمد جعفری


کارآیی روش‌های مختلف تفکیک داده در افزایش دقّت و صحّت منحنی سنجه رسوب؛ مطالعه موردی بخشی از حوزه آبخیز سفید رود

دوره 2، شماره 3، خرداد 1391، صفحه 97-111

جبارهادی قورقی؛ محمود حبیب نژادروشن؛ ، قربان وهاب‌زاده؛ عبدالواحد خالدی درویشان


آنالیز روش‌های مختلف منحنی سنجه در برآورد رسوب ورودی به سدها (مطالعه موردی: سد دوستی)

دوره 1، شماره 1، آذر 1389، صفحه 10-20

سید محمد کالوندی؛ سعید رضا خداشناس؛ بیژن قهرمان؛ آرمین بوستانی