کلیدواژه‌ها = WEAP
مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه میناب با کاربرد شاخص پایداری اصلاح شده

دوره 12، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 182-199

10.22125/iwe.2022.146398

سجاد مشایخی؛ کیومرث ابراهیمی؛ فرشته مدرسی؛ شهاب عراقی نژاد


بررسی اثر تغییر اقلیم بر میزان تولید انرژی برقابی سد کارون

دوره 11، شماره 4، تیر 1400، صفحه 251-236

10.22125/iwe.2021.133761

فهیمه امینی ناغانی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ رضا زمانی احمدمحمودی؛ محمدعلی نصر اصفهانی


ارزیابی تأثیر تغییرات اقلیم بر تخصیص آب کشاورزی در سطح حوضه قره سو با مدل WEAP

دوره 6، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 143-155

مهسا مالمیر؛ ام البنی محمدرضاپور؛ سلمان شریف آذری


ارزیابی عملکرد شبکه‌های سد زاینده‌رود در دوره خشکسالی با استفاده از مدل WEAP

دوره 4، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 18-28

فائزه موحدیان عطار؛ حسین صمدی بروجنی