کلیدواژه‌ها = واژه‎های کلیدی: آبشستگی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی اطراف پایه مرکب پل

دوره 8، شماره 3، بهار 1397، صفحه 35-47

حبیبه قدسی؛ محمدجواد خانجانی