کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی : آبیاری قطره‌ای سطحی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر دبی بر الگوی خیس‌شده تحت آبیاری قطره‌ای سطحی و شبیه‌سازی با مدل HYDRUS-2D

دوره 8، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 132-144

زینب حیدری؛ معصومه فراستی؛ رسول قبادیان