کلیدواژه‌ها = آب‌های زیرزمینی
بررسی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره در آبخوان دشت اردبیل

دوره 13، شماره 2، دی 1401، صفحه 333-353

10.22125/iwe.2022.162670

شاهین فضابخش؛ علی رسول زاده؛ جواد رمضانی مقدم؛ مهدی اسماعیلیان


بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی با استفاده از روش تداخل سنجی راداری

دوره 3، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 47-57

رضا صالحی؛ محمد غفوری؛ غلامرضا لشکری‌پور؛ مریم دهقانی


ارزش‌گذاری آب‌های زیرزمینی با رویکرد کیفیت؛ مطالعه موردی انار کاران شهرستان میبد

دوره 3، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 11-18

محمدرضا زارع مهرجردی؛ عباس رضائی؛ مریم ضیاءآبادی؛ عطالله کاویان؛ کاکا شاهدی


بررسی کمی آب‌های زیرزمینی دشت قوچان- شیروان با استفاده از GIS

دوره 2، شماره 3، خرداد 1391، صفحه 83-96

غلامرضا لشکری پور؛ محمد نخعی؛ ولی‌اله بهزادی فر