کلیدواژه‌ها = کیفیت
بررسی حداکثر بار آلودگی قابل تخلیه در رودخانه‌های کوهستانی مبتنی بر مدل‌سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22125/iwe.2024.436734.1784

علی ونایی؛ عبداله طاهری تیزرو؛ صفر معروفی


بررسی کیفیت آب‌های زیرزمینی با استفاده از تکنیک‌های آماری و سامانه اطلاعات جغرافیایی در جلگه هراز

دوره 13، ویژه نامه تابستان 1402، شهریور 1402، صفحه 248-268

10.22125/iwe.2022.364631.1676

سید ابراهیم مرعشی؛ کریم سلیمانی؛ محمود حبیب نژاد؛ افشین جهانشاهی


بررسی تغییرات زمانی- مکانی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت بروجرد- دورود

دوره 11، شماره 1، مهر 1399، صفحه 150-167

10.22125/iwe.2020.114959

یاسر سبزواری؛ علی حیدر نصرالهی؛ حجت الله یونسی