کلیدواژه‌ها = استهلاک انرژی
بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه آستانه سرریزهای جامی مثلثی در پایداری سنگ چین در پایین دست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.22125/iwe.2023.420134.1757

مهدی صیاحی؛ علیرضا مسجدی؛ امین بردبار؛ محمد حیدرنژاد؛ اصلان اگدرنژاد


بررسی هیدرولیکی جریان عبوری از دریچه‌های سالونی مستطیلی چندگانه در حالت جریان آزاد و مستغرق توسط نرم‌افزار FLOW3D

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.22125/iwe.2024.437092.1786

محمد کرم دخت بهبهانی؛ سید محسن سجادی؛ جواد احدیان


بررسی تاثیر مشخصات هندسی صفحه شکست جت بر جریان هوا در منهول ریزشی

دوره 11، شماره 1، مهر 1399، صفحه 52-65

10.22125/iwe.2020.114861

سید رضا هاشمی نژاد؛ محمد‌جواد خانجانی؛ غلامعباس بارانی