کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
بررسی تاثیر شاخص خیسی و داده های طیفی در براورد درصد ذرات خاک با استفاده از روش های مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398

الهام مهرابی گوهری؛ حمیدرضا متین فر؛ روح الله تقی زاده؛ اعظم جعفری


پیش‌بینی بارش ماهانه استان اردبیل با استفاده از مدل‌های ANN و WANN

دوره 10، شماره 4، تیر 1399، صفحه 241-257

10.22125/iwe.2020.110094

محمدرضا نیک پور؛ سجاد عبداللهی اسدآبادی


بررسی تاثیر شاخص خیسی و داده های طیفی در براورد درصد ذرات خاک با استفاده از مدل های نروفازی،شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون درختی

دوره 10، شماره 2، دی 1398، صفحه 105-126

10.22125/iwe.2019.100742

الهام مهرابی گوهری؛ حمیدرضا متین فر؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ اعظم جعفری


پیش بینی دبی جریان در مقاطع مرکب، مقایسه روش‌های داده محور و تجربی

دوره 9، شماره 4، تیر 1398، صفحه 24-38

10.22125/iwe.2019.90244

معین بهرام پور؛ غلامعباس بارانی؛ محمد ذونعمت کرمانی


ارزیابی تأثیر تغییرات اقلیم بر تخصیص آب کشاورزی در سطح حوضه قره سو با مدل WEAP

دوره 6، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 143-155

مهسا مالمیر؛ ام البنی محمدرضاپور؛ سلمان شریف آذری


تخمین سطح ایستابی با استفاده از یک روش ترکیبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک در دشت رامهرمز

دوره 4، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 26-38

رضا زمانی احمدمحمودی؛ علی محمد آخوندعلی؛ حیدر زارعی؛ فریدون رادمنش


برآورد رطوبت خاک در ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی با استفاده از شبکه‌عصبی-مصنوعی و رگرسیون چند ‌متغیره

دوره 3، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 42-52

الهام مهرابی گوهری؛ فریدون سرمدیان؛ روح الله تقی زاده مهرجردی